Totalrehabilitering av enebolig på Frogner i Oslo

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med totalrenovering av en ærverdig enebolig på Frogner i Oslo, er Pro Partners engasjert med å ivareta komplett prosess fra vurdering av mulige leverandører og entreprenører, økonomiske konsekvenser, til kontrahering og oppfølging av entreprenør samt sluttoppgjør og kontroll av det ferdige resultat.

Dette er et komplekst prosjekt, hvor det stilles høye krav til kvalitet, både i prosessen og til sluttproduktet.
Bygget er gammelt, og det er viktig å finne løsningene som både ivaretar byggets konstruksjon og utrykk, samtidig som det fornyes og forbedres.

Med vårt fokus på kostnadseffektive og bærekraftige løsninger, og lange erfaring fra lignende prosjekter, bistår vi byggherre med å ta dette ca.100 år gamle huset inn i fremtiden.

Dette er et unikt prosjekt, i et unikt bygg, hvor vi får brukt hele vår «verktøykasse», og hvor vår kreativitet og lange erfaring virkelig kommer godt med.

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!