Den umulige byggeplassen

Få steder er Murphys lov så gyldig som på en byggeplass. I løpet av de årene vi har jobbet med og på norske byggeplasser, finnes det nesten ikke en utfordring vi ikke har vært borti på en eller annen måte. Alt fra værfenomener til arkeologiske funn kan sette prosjekter på pause. Da trenger du noen som ikke bare vet hva du skal gjøre, men som også har planlagt for det.

Den kloke prosessen

Når du har jobbet noen år i byggebransjen, lærer du at den raskeste veien til mål ikke nødvendigvis er den beste, og at en billig løsning har en tendens til å bli dyr over tid. Derfor mener vi det er så viktig med det vi kaller kloke prosesser. Kort forklart handler det om å gjøre et skikkelig grunnarbeid i alle deler av prosjektet – fra hvordan vi gjennomfører mulighetsstudier, til hvilken anleggsgartner vi skal bruke. Summen av dette blir et helstøpt byggeprosjekt uten løse tråder eller «smarte» snarveier.

Det gode resultatet

Den kloke prosessen henger nøye sammen med vår holdning til jobben. Vår erfaring er at du kommer både raskere og bedre frem til mål om du skynder deg sakte, fordi du slipper strafferunder eller forsinkelser på grunn av mangelfull planlegging. Slik skaper vi verdier sammen og sikrer et godt resultat.