Oljen i maskineriet

Mange ser på prosjektkontoret som motoren i en byggeprosess, men vi ser mer på oss selv som oljen som får det hele til å fungere. Jobben vår er å skaffe delene til motoren, sette den sammen og sørge for at den går effektivt og stabilt.

Rene ord for pengene

Vi er en liten og smidig organisasjon med korte kommandolinjer. Vi er fleksible og kan snu oss raskt og har så å si null byråkrati eller kompliserende rutiner. Vi er sterke tilhengere av god og direkte kommunikasjon og verdsetter ærlighet og integritet høyt.

Deler risiko

Det er et viktig prinsipp for oss at våre oppdragsgivere skal føle seg trygge på at vi deler deres ambisjon med prosjektet. Derfor er det ikke uvanlig at vi investerer i prosjektene vi jobber med, slik at det ikke skal herske tvil om vår dedikasjon og hensikt.

Smidig og velvillig

Vi har aldri vært med på et større byggeprosjekt der uforutsette ting ikke har skjedd. Hemmeligheten er å ha en så smidig og velvillig organisasjon at man kan absorbere dumper i veien og kanskje gjøre dem om til ressurser.