Fasaderehabilitering Tosterups gate

Prosjektbeskrivelse

Prosjektnavn: Tosterups gate 29
Sted: Tosterups gate 29
Byggherre: Sameiet Tosterups gate 29
Byggestart: April 2024
Overlevering: Juni 2024
Prosjektbeskrivelse: Tosterups gate 29 er et rehabiliteringsprosjekt som omfatter flere viktige vedlikeholdsarbeider for sameiet. Arbeidene inkluderer fjerning av løs bom og oppmuring, spekking av fuger, maling av fasaden, rehabilitering av balkonger med reparasjon av sluk og montering av dryppneser og utskifting av ødelagte taknedløp. I tillegg vil eksisterende vinduer bli rehabilitert for å forbedre både funksjonalitet og estetikk. Prosjektet gir gården en fin fasade som vil leve godt i flere nye år.
Prosjektleder: Sigurd Huus-Hansen

Del denne siden!