Om oss

ProPartners er et selskap som tilbyr uavhengig prosjekt- og byggeledelse.
Vi er tuftet på kompetanse fra entreprenørbransjen og har mange års erfaring som ledere for store norske byggeprosjekter.

Bruker begge hjernehalvdeler

Vi som jobber i ProPartners, er vel det man kan kalle byggebransjenerder. Vi liker oss like godt på en støvete byggeplass med entreprenøren som på et stille møterom med bevilgende myndigheter. Vi inspireres like mye av byråkratiske, juridiske og tekniske utfordringer som av kreative og estetiske. Og vi motiveres av å skape verdier for både byggherre og samfunn ved hjelp av kloke byggeprosesser.

Å gjøre jobben ordentlig

Velger du ProPartners, velger du ikke bare faglig erfaring og innsikt, men også en holdning. Vi har stor yrkesstolthet og legger mye av oss selv inn i alle prosjekter vi deltar i, og da er det avgjørende at vi kan stå inne for den jobben vi gjør. Derfor bruker vi tid på grunnarbeidet og på å sette sammen det riktige laget for prosjektet. Vi skynder oss sakte mot mål og sørger for at det er kvalitet i alle prosesser. Slik sikrer vi både våre og byggherrens verdier.

Møkk under neglene

Teoretisk kunnskap er vel og bra, men innsikt får du først når du kombinerer den med praktisk erfaring. Derfor tar vi på oss hjelmen så ofte vi kan, for å jobbe «hands-on» på byggeplassen, og da er det ikke til å unngå at det blir litt møkk under neglene etter en lang dag. Det føles godt.

HVEM ER VI?

CV-er

Glenn Tomas Bjørnsrud

Glenn Tomas er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og er spesialist innen bygg- og miljøteknikk. Han har over femten års erfaring i byggebransjen, både som byggherre og som entreprenør. Glenn Tomas har ledet alt fra mindre byggeprosjekter til store rehabiliteringer til flere hundre millioner og har i tolv av disse årene vært leder av Haga & Berg Entreprenør AS, samt daglig leder for Prosjekt og Investeringspartner de siste årene.

Kjartan Aspelund

Kjartan er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Agder med spesialfeltene bygningsfysikk, miljøteknikk og arkitektur, pluss fordypning i geodesi og GPS-systemer fra Høgskolen i Gjøvik. Han har erfaring som prosjektleder fra blant annet Gardermoen-utbyggingen i 1996 og som byggeleder i Erstad & Lekven. I 2006 startet Kjartan et eget selskap der han ledet både offentlige og private byggeprosjekter innen rehabilitering, eiendomsutvikling og oppføring av større kontorbygg og sykehus.

Bård Haga

Bård har er en av gründerne i Haga & Berg Entreprenør AS, og har vært prosjektleder/markedssjef i dette selskapet fra 1997 – 2014.
Han har god erfaring på drift av entreprenørselskap, rehabilitering og eiendomsutvikling.

Dariusz Mateusz Zasada

Dariusz er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Oslo og har en mastergrad i Innovasjon og Entreprenørskap fra Universitet i Oslo, med utvekslingsopphold ved Rice University i Houston . Han har flere års erfaring fra entreprenør og har jobbet mot både private og offentlige aktører hvor han har utført oppdrag med oppføring og rehabilitering av små og store boligprosjekter, skolebygg og kjøpesenter.

Stian Lislelid

Stian har fagbrev som tømrer, men har siden fullført teknisk fagskole skole både i Oslo og Bergen. Med spesialisering innenfor bygg, ledelse og økonomi besitter han i dag mye kompetanse. Han gikk videre til en av Oslo store entreprenører da han fullførte utdannelsen og der har han siden gått gradene. Han har i dag mange års erfaring med prosjektstyring på både store og små byggeprosjekter og har både jobbet mot offentlige og private aktører. Med mange års erfaring i byggebransjen har han vært med å bygge og rehabilitere boligprosjekter, skoler, sykehjem og kjøpesenter.

Arne Georg Eide Dokken

Georg er en praktisk herremann og har opprinnelig fagbrev som tømrer. Etter noen år som utførende på byggeplass, så spisset Georg seg inn mot eiendomsutvikling gjennom senter for eiendomsfag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Etter flere års erfaring fra BA bransjen i Norge, flyttet Georg til Singapore, hvor han var prosjektleder innen finansiell teknologi. De siste årene har han jobbet som prosjektleder for utredning og planprosesser gjennom mulighetsstudier og reguleringsplaner for fritid, bolig og næringseiendom i Norge.

Vi ønsker Georg velkommen på Pro Partners AS laget og ser frem til ett givende samarbeide for en spennende fremtid.

Erik Nævestad

Erik er Prosjektleder i Pro Partners AS. Opprinnelig utdannet tømrer, og har ca 24års erfaring fra byggebransjen.
10år som tømrer, bas og formann, 11år som prosjektleder i Haga & Berg, og 3 år som Prosjektsjef i Selvaag Eiendom.
Erik har erfaring som deltaker i ledergruppe, vært faglig leder for lærlinger i Haga & Berg Entreprenør, og vært styremedlem i Haga & Berg service AS.

Erik har i hovedsak jobbet med rehabilitering av eksisterende bygg, i prosjekter som ombygging av kontorer, skoler, barnehager, sykehus, butikker, restauranter, cafeer, garderobeanlegg, brannoppgradering, m.m. Prosjektene har vært av ulik størrelse og kompleksitet, og det har vært alt fra enkle serviceoppdrag, til komplekse ombygginger av vernede bygg.

Erik har også noe erfaring fra nybygg, med oppføring av enebolig og tilbygg. Samt oppføring av nytt akuttmottak på A-Hus.

De siste 3 årene, har Erik vært prosjektsjef hos Selvaag Eiendom. Der har han hatt ansvaret for all rehabilitering, og alle leietakertilpasninger i hele porteføljen til Selvaag Eiendom, helt fra bistand i dialog med leietakere, utvikling av konsepter, budsjett/kostnadsberegninger, og frem til gjennomføring og ferdigstillelse av prosjekter. Erik har også tatt del i prosesser i forbindelse med kjøp/salg av næringsbygg, fra tidlig besiktigelse og budprosess, til overtakelser av eiendommer.

Blant prosjektene Erik har gjennomført i Selvaag Eiendom, er bla. ombygging av div kontorlokaler med tilpassing for nye leietakere, ombygging av restauranter, butikklokaler, treningssenter, m.m.

Utover dette, er Erik en praktisk anlagt fyr som ikke er redd for å bli møkkete på henda, med fokus på gode, varige og bærekraftige løsninger. Erik er også opptatt ev godt samspill mellom alle parter i prosjektene. Erik er en som liker system, orden, og god oversikt, og trives med å løse utfordringer helt ned på detaljnivå.

Petter Langhelle

Petter er utdannet tømrer og byggmester.

Han jobber i dag som plankonsulent, prosjektutvikler og prosjekteringsleder.

Fra 2007 har han drevet egne selskaper i ulike konstellasjoner innen primært småhusbebyggelse.

Siden 2012 har han jobbet som prosjektutvikler og prosjektleder i et vidt spekter av egne og eksterne prosjekter, fra mindre boligprosjekter til store næringsarealer. I senere år har prosjektutvikling utgjort den største delen av arbeidene til Petter. Gjennom dette har han tilegnet seg kompetanse som plankonsulent og utfører nå regulering av både bolig og næringseiendommer.

Med Petters bakgrunn har han i sine arbeidsoppgaver hos oss en unik kompetanse til å se og utvikle prosjektene med byggherrens interesser, ansvar og økonomi i førersetet.