Sameiet Sofies gate 75

Prosjektbeskrivelse

Prosjektnavn: Sameiet Sofies gate 75
Sted: Sofies gate 75, 0171 Oslo
Byggherre: Styret i Sameiet Sofies gate 75
Byggestart: Våren 2024
Overlevering: Høsten 2024
Prosjektbeskrivelse:
Sameiet Sofies gate 75 står overfor en viktig oppgradering, med utskifting av vinduer i en ærverdig bygård på byantikvarens gule liste. Prosjektet legger vekt på kostnadseffektivitet og forbedring av u-verdier for å øke bygningens energieffektivitet. Arbeidet inkluderer muligens også takarbeider for å sikre bygningen. Prosjektet kjennetegnes ved et tett samarbeid med styret i sameiet som sikrer at alle beslutninger støttes av beboerne og at arbeidet utføres i tråd med byggets historiske verdi. Målet er å forbedre boforholdene for beboerne samtidig som bygningens karakter bevares.
Prosjektleder: Sigurd Huus-Hansen

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!