Lagårdsveien 80 – Stavanger sentrum

Prosjektbeskrivelse

Nye Aleris Stavanger skal stå klart ila April 2021.

ProPartners har fått oppdraget med å være koordinator for Aleris i denne sykehusbyggingen og jobber tett mot byggherre og bruker.

Jobben består av å gjøres om dagens lokaler som er brukt av statens vegvesen, til et fullverdig 2020 standard sykehus.

Det vil si store ombygninger, noe vi i ProPartners ser på med glede og lyst.

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!