Carl Berner Torg, Verkstedbygget

Prosjektbeskrivelse

Peab utvikler Carl Berner Torg i Oslo, Prosjektet med boliger, butikker og serveringssteder er utviklet av Peab Eiendomsutvikling AS og Peab AS står for byggingen.

Pro Partners AS er engasjert av Peab Eiendomsutvikling AS i fasen for planlegging av ombygging og rehabilitering av den tidligere verkstedbygningen. Pro Partners AS sitter i prosjektgruppen med Byggherre, entreprenør og rådgivere.

Trondheimsveien 113 er en del av Oslos stolte industrihistorie. Med mørtel og teglstein lot gründer Johan Olsen bygget oppføre i 1899. I 1900 åpnet han «Joh.Olsens Pængeskabsfabrik» som blant annet hadde enerett på levering av safer til den norske stat. I 1905 gikk imidlertid virksomheten konkurs og firmaet «Progress Verktøimaskinfabrikk» rykket inn. De produserte verktøy og maskiner til en blomstrende norsk industri. Progress holdt det gående på Carl Berner helt til 1998 da de flyttet virksomheten og leide ut bygget til detaljhandelen, blant annet Elkjøp.

Verkstedhallen skal rehabiliteres og bruksendres til bydelshus med tilbud hvor bydelens beboere kan spise, drikke og bli underholdt. Bygget skal opprettholde sitt industrielle røffe preg og beholde overlyset i hallen. Frontlokalet skal være åpent fra tidlig morgen til kveld med utvalg av kaffe og utlevering av «take-away». Lokalet innenfor skal være åpent for servering sammen med andre aktiviteter i bygget. Det bygges scenerom for variert bruk for alt fra dagskonferanser, kulturelle arrangementer og private lag. I midten av hallen lages en arena med storskjerm, scene og mesanin og bakerst ligger aktivitetsrom for alle typer arrangementer. Bygget er oppført med gulv på grunn med unntak av en liten kjeller mot vest. Yttervegger i er tegl og tekket tretak er båret av takkonstruksjon i stålfagverk. Vi finner tegninger av verkstedhallen fra 1918.

Rammesøknad for prosjektet ligger inne til behandling og forventet byggetillatelse er i løpet av mars 2021.

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!