Granvoll

Prosjektbeskrivelse

Granvoll, del av N6 på Moreppen i Nannestad kommune

Det utføres nå arkeologiske undersøkelser iflg regulering av næringseiendommen.

Formålet er å legge til rette for næringsutvikling på eiendommen Granvoll, del av N6 på Moreppen i samsvar med gjeldende kommuneplan.

Planområdet ligger på Moreppen i Nannestad innenfor et større område som er avsatt til og i stor grad er ferdig regulert til næringsutvikling.

Relaterte filer/nedlastinger:

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!