Granvoll KA 2

Prosjektbeskrivelse

Pro Partners AS er engasjert som plankonsulent for regulering av en større næring og industrieiendom på Gardermoen Vest Næringspark.

Reguleringsprosessen er godt i gang og formell varsling av detaljregulering for felt N6b med Moreppen Grendehus er nå lagt ut til offentlig høring.

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!