Møllersgate 1

Prosjektbeskrivelse

Omsorgsboliger i Sandefjord sentrum.

Eiendommen ligger sentralt plassert i sentrum av Sandefjord, og består i dag av flere næringsseksjoner. Investor SPG Prosjekt Møllersgate AS ønsker å utvikle eiendommen til omsorgsboliger.

Pro Partners AS deltar i planprosessen sammen med SPG og Dark arkitekter for å komme frem til det beste konseptet for utvikling av eiendommen.

Prosjektet har som mål å ferdigstilles innen 2020

Referanse – SPG AS v/ Knut Holte

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!