Verningen

Verningen næringspark trenger en oppgradering av sitt sprinkelanlegg for å opprettholde dagens krav og i den forbindelse er Pro Partners AS hyret inn for å bistå med kontrakter, prosjektstyring og byggeledelse på denne jobben.

Jobben består av nytt pumpehus og sprinklersentral. Noe oppgradering i eksisterende del vil også finne sted.

Jobben er godt i gang og ferdigstillelse blir 30.08.19.

Vi takker for oppdaget