Nemus Frogner

Prosjektbeskrivelse

Prosjekt for Nemus i Frederik Stangs gate.

Ca 1000 m2 av utdaterte kontorlokaler som skal oppdateres til en topp moderne kiropraktorklinikk.

Pro Partners AS står for kontraheringen, innkjøp og prosjektledelse på prosjektet.

Byggingen er i god gang og jobben skal ferdigstilles ila Juni 2020.

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!