Møllergata 6/8

Prosjektbeskrivelse

Møller Eiendom Holding AS skal tilpasse eiendommene Møllergata 6 og 8 til ny leietaker. Leietaker planlegger å tilrettelegge for et Co-Working konsept i arealene og funksjonskravene som stilles til dette vil ligge til grunn for planleggingen av prosjektet.

Det vil i tillegg til rene kontorlokaler etableres fellesfunksjoner for å serve fremtidige leietakere i bygget.
Eiendommene vil i stor grad få nye tekniske anlegg, nye overflater og de to bygningene får sammenhengende planløsninger.
I tillegg skal det etableres glasstak over bakgård i Møllergata 8 slik at dette blir del av byggets innvendige fellesareal og knytte den sammen med hovedinngangen og kafeen i Møllergata 6.

Totalt vil prosjektet omfatte ca 6100 m², hvorav 2800 m² tilhører Møllergata 6 og 3300 m² tilhører Møllergata 8.
Prosjektet vil gjennomføres i flere etapper avhengig av utløpstid på nåværende leietakere og søknadsprosessen på enkelte av arbeidene (dette gjelder særskilt for glasstak, åpning mellom byggene og bruksendring i plan 1).
Prosjektet omfatter også tilpasninger for eksisterende leietakere i Møllergata 8.

Pro Partners AS er engasjert av Møller Eiendom AS til å bistå med Prosjektstyring og gjennomføring av prosjektet

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!