Cipax AS Pioner Boats, Holtermoen Bjørkelangen – Produksjonslokaler

Prosjektbeskrivelse

Pro Partners AS bistår selskapet Cipax AS med utvikling av produksjonslokaler på eiendommen Holtermoen 12 i Bjørkelangen.

Cipax utvikler, produserer og selger produkter i form av komponenter og systemer gjennom rotasjonsstøping i miljøvennlige materialer. Rotasjonsstøping karakteriseres av kostnadseffektivitet også ved mindre serier, gjennom lave verktøykostnader og fleksibel produksjon.

Cipax AS ønsker å effektivisere og utvide produksjonskapasiteten og har i den sammenheng behov for å ombygging av eksisterende lokaler, samt bygge en helt ny produksjonshall på ca 1600m2. Prosjektet ansees som komplekst i karakter hvor produksjonen til Cipax AS står i fokus ved alle deler av prosjektutviklingen.

Pro Partners AS er engasjert til å lede arbeidet med både planlegging (fase 1) og bygging (fase 2) av de nye fasilitetene.
Dette innebærer programmering, prosjekteringsledelse, byggesøknad, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, innhente pristilbud, kontrahering og produksjonsoppfølging av prosjektet.

Prosjektets fase 1 startet primo 2021 og tentativ ferdigstillelse medio 2022.

Del denne siden!