Bjørkeporten

Prosjektbeskrivelse

Omregulering fra industri til bolig i kombo med næring.

Prestmosvegen 6 består av en 10 mål tomt i sentrum av Nannestad ved Gardermoen. Eiendommen er en tidligere industrieiendom som i dag er utleiet til lokale entreprenører. Nannestad sentrum er under høy utvikling og befolkningsvekst. Det er ett økende behov boliger i sentrum, og Pro Partners AS er engasjert til å lede omregulering av eiendommen fra industri til konsentrert boligbebyggelse med kombinasjon av næring.

Prosjektet er nå sluttbehandlet i kommunestyret og enstemmig vedtatt omregulert. Første fase består av 6 boligblokker plassert i bilfritt tun, med tentativt 80 leiligheter, og underjordisk parkeringskjeller. Nå starter arbeidet med konseptutvikling og markedsanalyser.

Referanse – Prestmosvegen 6 AS v/ Øyvind Berg

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Del denne siden!