Villa Utsikten Barnehage

Pro Partners var engasjert som utbygger på tilbygget til Villa Utsikten barnehage i Vestre Aker.

Tilbygget utgjør ca 40m2 BRA, med ny småbarnsavdeling, garderobe og HC-wc.

Øvrige arbeider utført på eksisterende barnehage var oppgradering av toaletter, nytt tak og etablering av ventilasjonsanlegg, samt utbedring av utomhus.