Alle bygg har en byggherre og en entreprenør. Minst. Vår jobb er å administrere og lede byggeplassen på vegne av byggherren og sørge for at prosjektet holder den fremdriften og kvaliteten vi har avtalt. Det er også vår jobb å håndtere alle varsler, krav, endringer og avvik, sørge for befaringer, inspeksjoner og kontroller, lede SHA, følge opp miljøkrav, legge til rette for overtagelse og oppgjør samt bistå med å gjennomføre anskaffelser og følge opp kontrakter. Høres stressende ut, ikke sant?

Ikke stress. Ring oss.